Hoge respons op enquête informatievoorziening F.F.S.

Alle betrokkenen rondom F.F.S. zijn voor de zomervakantie uitgenodigd hun mening te geven over de informatievoorziening vanuit de club. Hier hebben meer dan 80 mensen op gereageerd! Een hoog percentage waardoor de uitslag een goed beeld geeft van hoe iedereen het liefst geïnformeerd wordt vanuit F.F.S.

Uitslag enquête:

Informatievoorziening

Nieuwsvoorziening Lees ik altijd Lees ik regelmatig/soms Lees ik nooit
Nieuwsbrief 65% 32% 3%
Facebook 39% 46% 15%
Website 28% 60% 12%
Twitter 8% 10% 82%

 

Belangrijke onderwerpen

 

Onderwerp

 

Heel belangrijk

 

Belangrijk

 

Onbelangrijk

Totaal onbelangrijk
Van de bestuurstafel

 

27%

 

66%

 

7%

 

0%

Wedstrijd-

verslagen

 

11%

 

68%

 

18%

 

3%

Nieuws uit de teams

 

13%

 

72%

 

14%

 

1%

Feestelijke activiteiten

 

26%

 

67%

 

7%

 

0%

Sponsor-

nieuws

 

7%

 

82%

 

8%

 

3%

Wit u

datjes

 

3%

 

74%

 

20%

 

3%

 

Frequentie nieuwsbrief

Frequentie maandelijks tweemaandelijks 4x per jaar 2x per jaar
Hoe vaak uitkomen?

 

35%

 

33%

 

26%

 

6%

 

Tevredenheid nieuwsvoorziening

Nieuwsvoorziening zeer tevreden tevreden Niet tevreden Lees het niet
Nieuwsbrief 29% 70% 0% 1%
De website 11% 70% 11% 7%
Facebook 12% 58% 4% 26%
Twitter 0% 25% 1% 74%

 

Welke conclusies?

 • Over het algemeen is de conclusie te trekken dat de deelnemers aan de enquête tevreden zijn over de manier van informatievoorziening. 99% is zeer tevreden tot tevreden over de nieuwsbrief, 81 % over de website en 70% over de Facebookaccount. Waarbij opvalt dat dit cijfer beïnvloed wordt omdat 26% van de deelnemers de Facebook account niet leest/volgt.
 • Over de frequentie van uitkomen is de uitslag evenredig verdeeld over maandelijks, tweemaandelijks en 4 x per jaar. Wel geeft dit duidelijk aan dat het frequent uitkomen van een nieuwsbrief gewaardeerd wordt.
 • Alle zes genoemde nieuwsonderwerpen binnen de informatievoorziening scoren 77% of hoger op ‘belangrijk’ tot ‘zeer belangrijk’. De conclusie is dus eenvoudig: al deze onderwerpen komen met regelmaat terug in de informatievoorziening vanuit de club.
 • Het meest belangrijke informatiekanaal is de nieuwsbrief. Slechts 3% leest deze nooit. De website en de Facebook account komen hier kort achteraan. De Twitteraccount wordt niet veel gelezen. Slechts 18% maakt hier gebruik van.

Welke vervolgacties:

Website www.ffs-vegelinsoord.nl

 • De website is hét digitale anker van F.F.S. De website is in de zomerperiode al gerestyled met relevante club- en teaminformatie. Kijk zeker eens rond op de nieuwe website.
 • De komende periode worden verouderde foto’s en informatie verder ververst. Hiermee is de website volledig up-to-date.
 • De website wordt gebruikt voor alle belangrijke club- en wedstrijdinformatie en alle belangrijke berichtgeving rondom de club
 • Nieuwtjes kunnen vanaf de website gedeeld worden via Facebook
 • Er komt een bredere redactie van mensen die nieuwsberichten op de website kunnen plaatsen.

Nieuwsbrief F.F.S.

 • De nieuwsbrief blijft alleen in digitale vorm uitkomen. Momenteel wordt onderzocht of deze ook rechtstreeks ‘vanuit de website’ verzonden kan worden. Dit kan enige aanpassing in de lay-out betekenen. En een enorme tijdswinst voor de redacteuren.
 • boven benoemde nieuwsonderwerpen zullen frequent terugkomen in de nieuwsbrief zodra er relevant nieuws te melden is.
 • De frequentie van de nieuwsbrief zal (ongeveer) tweemaandelijks zijn. De datums waarop de nieuwsbrief uitkomt zijn 31 augustus, 31 oktober, 15 december, 15 februari, 15 april en 15 juni.

Facebook account Fuotbal Foriening Stobbegea – FFS

 • Facebook leent zich goed voor korte, snelle, leuke nieuwtjes rondom de club. Denk hierbij aan komende wedstrijden, activiteiten, wist u datjes en wedstrijdverslagen.
 • Daarnaast is het goed in het stimuleren van mensen tot actie. Het uitnodigen voor Super Sunday is hier een goed voorbeeld van
 • Het verhoogt de naamsbekendheid en uitstraling van F.F.S.. Dit kan snel gaan. Het verslag over Super Sunday heeft 3.226 gebruikers bereikt! Het plaatsen van foto’s werkt enorm stimulerend.
 • Er wordt nog een grote groep F.F.S.-betrokkenen niet bereikt. Momenteel heeft de Facebook account ‘Fuotbal Foriening Stobbegea – FFS’ ruim 200 volgers. Dit aantal kan en moet veel hoger! Dit lukt als iedere F.F.S. betrokkene die nieuwsvoorziening van F.F.S. via Facebook wil volgen zich aanmeldt bij de account door deze ‘leuk’ te vinden. Daarnaast helpt het als jij mensen in jouw netwerk uitnodigt de account leuk te vinden.
 • Er komt een bredere redactie van mensen die nieuwsberichten op de website kunnen plaatsen.

Twitter account @FFSvegelinsoord

 • Wat opvalt is dat deze account summier gebruikt wordt binnen de vereniging
 • Nieuwtjes die op de website geplaatst worden, kunnen automatisch worden doorgeplaatst op de Twitter account
 • Twitter leent zich uitstekend voor bijvoorbeeld tussen- en eindstanden van wedstrijden
 • Iedereen die met Twitter werkt kan dit zelf op Twitter plaatsen
 • Vanuit de nieuwsredactie wordt de komende tijd geen extra acties voor Twitter opgestart