De geschiedenis van FFS

Voetbal wordt al vele jaren gespeeld. Ook in Vegelinsoord is dat het geval. Direct na de oorlog in 1945 staken een aantal mannen de koppen bij elkaar om F.F.S. op te richten. Dit waren in ieder geval Lubbert Kuipers, Meester Sipkema, Ale Pijlman, Ane Hoks, Piet van Dijk en Jimte Sybrandy.

FFS team vroeger

Boven v.l.n.r.: Germ Dijkstra, Klaas Leffertstra, Piet van Dijk, Lubbert Kuipers, Pier Leffertstra, ? Huver. Onder: Klaas Pijlman, Ane Hoks, keeper ??, Jimte Sybrandy, ??.

De eerste wedstrijden werden gespeeld in de weilanden van de familie Hoks, achter de boerderij waar Piet Vierstra nu woont. Later verhuisde F.F.S. naar de Welle, achter de boerderij van Klaas en Ale Pijlman.  Ook werd een tijd gespeeld achter de ‘pleats’ van Pier en Klaas Leffertstra. In dit veld zaten nogal wat ‘heuvels en dalen’. Als men achter het ene doel zat dan kon men nog net de doellat aan de andere kant van het veld zien….  Iedere zaterdag was het hard werken om het veld klaar te krijgen voor de zondag. Mest zoeken (de koeien liepen de hele week op het veld) en krijten met uitgebluste kalk van smederij Wassenaar uit Joure, het waren wekelijkse werkzaamheden.

In 1967 kreeg F.F.S. een ‘echt’ veld. Tijdens de ruilverkaveling werd het voormalige trekgat tussen Ludze Holtrop en IJben gedicht en dit werd het officiële voetbalveld van F.F.S. waar  we nu nog spelen.

In 1967 ontstond ook het jeugdvoetbal bij F.F.S.. In het begin trainden de jongens alleen maar. Later werd ook deelgenomen aan de competitie. Mint Hoks was hier de eerste trainer en leider. In 1970 kwam daar, onder leiding van Lammert Pijlman, ook nog een damesteam bij. Hiermee is de damesafdeling één van de oudste van Friesland.

Bij de komst van het officiële sportveld werd – door eigen leden – een voorlopige kleedkamer gebouwd. Dit was de helft van een schuurtje die voor f 800,- gekocht was. In 1969 werd een keurig kleedgebouw gebouwd door Timmerbedrijf Sietsma.

In 1979 werd dit gebouw vervangen door een compleet nieuwe kleedaccommodatie. Dit kom via subsidies en eigen werkzaamheden gerealiseerd worden. In 1983 kwam er zelfs de eerste kantine. Het houten gebouwtje met puntdak heeft vele jaren veel plezier geleverd aan de leden en bezoekers van F.F.S..

Dit gebouw heeft lang stand gehouden. Eind jaren ’90 werd een voormalig klaslokaal gekocht voor f 1,- en door de leden zelf omgebouwd tot de huidige kantine. Het toenmalige derde elftal, bestaande uit spelers uit Sint Nicolaasga, heeft toen een belangrijke bijdrage geleverd. In deze periode werd ook het trainingsveld verplaatst naar de huidige locatie.


Geef een reactie