Organisatie

Bestuur

Arno Bokma
Laura Hoomans
Geertje Wijnja
Kor de Jong
Sytze Leenstra
Voorzitter
Penningmeester
Secretaris
Algemeen bestuurslid
Algemeen bestuurslid
voorzitter@ffs-vegelinsoord.nl
penningmeester@ffs-vegelinsoord.nl
secretaris@ffs-vegelinsoord.nl

Wedstrijdsecretaris

Tjitte Tuinier
Sytze Leenstra
Seniorenwedstrijden
Jeugdwedstrijden
06-20114073
06-53248996

Sponsorzaken

Arjan Huitema
Klaas de Graaf
Kor de Jong
Hoofd sponsorzaken
Ondersteuning
Ondersteuning

Kantinebeheer

Ypke Bouwhuis
Elisabeth Dijkstra
Remco Adema
Peter Mulder
Sietze Leenstra
06–51723852
06–10587562
06–15386217
06–18855072
06–53248996

Trainers en Leiders Heren (Veld)

Trainer Heren 1
Douwe de Val    douwe_de_val@hotmail.com    06-20687388

Leider Heren 1
Jo de Boer     jodeboer@hotmail.com   06-19197920

Leider Heren 2
Jildert Koornstra     jildertjk@gmail.com    06-10841430

Leider Heren 3
Pier Piersma    pier@dibagroep.nl    06-41540044

Leider Heren 4
Jacob Semplonius    jeep434@hotmail.com    06-31939860

Leider Heren 7×7
Jan Groothof     jangrootje@hetnet.nl    06-23948220

Leider Heren 7×7
Gerard Semplonius

Trainers en Leiders Dames (Veld)

Trainer Dames 1
Pieter Eekhof     p.eekhof3@kpnplanet.nl     0513-413590

Leider Dames 1
Luuk van Kesteren    luukvankesteren@mail.nl     06-29532201

Scheids/leider Dames 1
Jan Dijkstra    jan_dijkstra58@hotmail.com    06-53930199

Leider Dames 2 (7×7)
Rixt Minnema      rixtminnema@home.nl      06-23525090

Trainers en Leiders Dames (Jeugd)

Contactpers jeugdzaken
Sietze Leenstra     esthersietze@kpnplanet.nl    06-53248996

Leider F1
Jildou Veldstra  info@havenfriesland.nl    06-30781691

Leider F2
Boersma   boersma007@hetnet.nl   06-23459739

Trainers en Leiders (Zaal)

Leider Dames zaal / wedstrijdsecr zaal
Rixt Minnema      rixtminnema@home.nl       06-23525090

Leider Heren Zaal
… … …