Organisatie

Bestuur
Voorzitter: Jelle Sjouke Stoker (voorzitter@ffs-vegelinsoord.nl)
Penningmeester: Ineke Huitema (penningmeester@ffs-vegelinsoord.nl)
Secretaris: Antsje Minnema-Luinenburg (secretaris@ffs-vegelinsoord.nl)
Algemeen bestuurslid: Frans de Winter
Algemeen bestuurslid: Einte Minnesma

Wedstrijdsecretaris
Seniorenwedstrijden: Antsje Minnema-Luinenburg (06-40165492)
Jeugdwedstrijden: Antsje Minnema-Luinenburg (06-40165492)

Sponsorzaken
Hoofd sponsorzaken: Arjan Huitema
Ondersteuning: Klaas de Graaf
Ondersteuning: Frans de Winter

Kantinebeheer
Sietze Leenstra (06–53248996)
Jelke van der Heide