Kantinebeleid

De verantwoordelijkheid voor het reilen en zeilen van de kantine ligt bij de kantinecommissie. Deze commissie, bestaande uit Elizabeth Dijkstra, Lumine Veenstra, BonnieHofstra, SietzeLeenstra, Remco Adema, Peter Mulder en Ypke Bouwhuis is vanaf maart van start gegaan. Zij zorgen er om toerbeurt voor dat de barvrijwilligers voor het weekend tijdig herinnerd worden aan hun dienst. Ook zorgen zij voor de voorraad opname en bestelling. Daarnaast zijn zij eerste aanspreekpunt bij vragen in de betreffende periode.

Het is hier en daar nog even wennen, dat is begrijpelijk. Wanneer het jouw niet geheel duidelijk is hoe het werkt schroom dan niet te bellen met een kantinecommissielid. Als we met z’n allen deze werkwijze hanteren dan zal dit resulteren in een duidelijk en positief financieel resultaat van onze kantine.

De planning van de commissie is als volgt:

Kantinecommissie bereikbaar Verantwoordelijk
Bonnie Hofstra 06 – 3193 9860
Elisabeth Dijksta 06 – 1058 7562
Ypke Bouwhuis 06 – 5172 3852
Remco Adema 06 – 1538 6217
Peter Mulder 06 – 1885 5072
Sietze Leenstra 06 – 5324 8996
Lumine Veenstra 06 – 2232 7368
Bonnie Hofstra 06 – 3193 9860
bellen bij geen gehoor: 06 – 3193 9860
Algemeen mailadres: y.bouwhuis@hetnet.nl