Van de bestuurstafel

Beste leden,

Een nieuw seizoen staat weer voor de deur. Een seizoen zoals zo velen ga ik vanuit, het wedstrijdveld weer volledig tot ons beschikking, het trainingsveld iets minder helaas.. Maar wel weer vele enthousiaste teams die te popelen staan om te beginnen.

De jeugd is weer ruim vertegenwoordigd, weer vier heren-senioren teams, 2 dames teams  (een elftal en een zevental) en twee zaalteams!!

Het bestuur van FFS lijkt weer op volle sterkte te komen, met nieuwe kanditaten in het vooruitzicht.

Laura Hoomans is al wat langer actief als penningmeester. Geertje Wijnja is kandidaat voor de secretaris functie, Sietze Leenstra is kandidaat kantine- en jeugdzaken en de nieuwste kandidaat is Kor de Jong, voor het beheer van de velden/gebouwen en materialen (kleding,ballen enz). Ondergetekende neemt het voorzitterschap voor zijn rekening.

Tijdens de ledenvergadering kunnen onze leden uiteraard nog meebeslissen of deze leuke, enthousiaste en actieve groep ook daadwerkelijk hun zaken op mogen pakken binnen het bestuur.

Ook is er al een bouwcommissie samengesteld om daadwerkelijk de kantine onder handen te nemen. Zo is er, zelfs in de bouwvak!!…. een bijeenkomst geweest om samen te bepalen hoe we te werk zullen gaan.

Het plan is om eerst de buitenkant te vernieuwen, zoals dak, wanden en glaspuien. Waarna de entree en indeling van de kantine veranderd kunnen worden voor een hedendaagse uitstraling van onze kantine.

Er is een bedrag vrij gemaakt om dit (gedeeltelijk) te realiseren. Het idee is om dit uit te besteden, maar ook waar mogelijk met eigen werkzaamheden rond te zetten.

Rest mij nog te vermelden dat de ledenvergadering dit jaar op een maandag zal plaats vinden, en wel op 21 september, met een interessante gastspreker na het officieel  gedeelte. Komt allen!!!

Een ieder een succesvol seizoen toegewenst!!

 

Arno Bokma