Van de bestuurstafel

Beste FFS leden,

We zijn als bestuur, in combinatie met de project-groep de laatste tijd druk bezig. Zowel het bestuur, als de projectgroep komt maandelijks bij elkaar met ieder een afgevaardigde om in goed overleg goede zaken te doen.
Zo wordt er druk gewerkt aan het gereed maken van de jaarcijfers van het seizoen 2012-2013 en 2013-2014 voor de ledenvergadering op 13 februari.
Daarnaast wordt er in samenwerking met de project-groep een verbeter slag gemaakt op het gebied van ledenadministratie, sponsoring, kantinebeheer, boekhouding en communicatie. De communicatie richten we zoveel mogelijk op een ieder die FFS een warm hart toe draagt.

Het vernieuwde wedstrijdveld van FFS ligt er na de winterstop nog onbespeeld bij, terwijl het eerste team al weer aan de tweede seizoenshelft is begonnen. De eerste thuiswedstrijd is afgelast wegens winterweer. De komende tijd wordt er in samenspraak met onze consul en de gemeente per week bekeken of- en in welke intensiteit het veld bespeeld wordt.

Tot slot nog even attentie voor het grote FFS western feest in de manege op 14 februari! Komt allen naar dit nu al veel besproken feest om de clubgeest voor de komende seizoenshelft verder aan te wakker.

Met vriendelijke groet,

Roland Andringa