Rabobank steunt FFS

Bij de prachtige verbouwing van onze kantine is het belangrijk dat het betaalbaar blijft voor onze club. Het mooie is dat we als club geen financiering hoeven af te sluiten voor deze verbouwing. Alles wordt uit eigen middelen betaald.

Dit is dit alleen maar mogelijk door het vele werk dat door onze vrijwilligers gedaan is en nog gedaan wordt. Het is prachtig te zien hoe iedere zaterdag er weer leden aanwezig zijn dit te realiseren.

Daarnaast is het krijgen van subsidies een belangrijke voorwaarde. FFS is dan ook enorm blij dat ook de Rabobank hier een steentje in bijdraagt met een subsidie van € 5.000,00! Een prachtig gebaar.

Zeker ook mooi dat in hun magazine ‘Dichterbij’ hier extra aandacht aan besteed wordt. Onze club komt weer bij veel mensen over de vloer.rabobank