FFS ledenvergadering

Op maandag 21 september vond de ledenvergadering plaats in de kantine van FFS.
Het beloofde vooral een informatieve avond te worden met als afsluiter een presentatie van Erwin Zeinstra.

Ongeveer 35 leden waren aanwezig. Daaruit heeft het bestuur geconcludeerd dat er veel belangstelling was. Dat is maar goed ook want deze betrokkenheid vanuit de leden hebben we hard nodig!
Alle leden hebben inmiddels de notulen van de vergadering via email ontvangen. In dit nieuwsbericht een beknopte weergave van wat er zoal besproken is.

Tijdens de ledenvergadering is het nieuwe bestuur samengesteld. Naast Arno Bokma en Laura Hoomans, zijn nu ook Kor de Jong, Sietze Leenstra en Geertje officieel verkozen tot FFS bestuurslid.

Laura presenteerde een duidelijk overzicht van de financiële situatie binnen de club. Kort gezegd: we kunnen terugkijken op een mooi jaar en alles is nu weer op streek. Vooruitkijkend beloofd het een mooi evenwichtig seizoen te worden. Dus daar gaan we voor.

Er werd een toelichting gegeven door een aantal leden van de bouwcommissie over de stand van zaken m.b.t. kantine verbouw. Hierover volgt later meer nieuws via de website.

Andere onderwerpen die naar voren kwamen:

  • Onduidelijkheid over de praktische invulling van de bardiensten: Daarover gaat de betreffende commissie in beraad en koppelt terug.
  • De Super Sunday commissie heeft aangegeven dat ze dit jaar voor de laatste keer de organisatie op zich nemen. Potentiële opvolgers kunnen zich bij hun melden.
  • Het versturen van de digitale wedstrijdformulieren gaat niet altijd goed ivm te trage internetverbinding. Er wordt gewerkt aan een nieuwe internetverbinding.

Uiteindelijk was er natuurlijk nog aandacht voor de inzet van de oud- bestuursleden en de projectgroep. Arno heeft de betreffende personen die aanwezig waren bedankt en een passend cadeau overhandigd.
Helaas was niet iedereen aanwezig. Degene die afwezig waren worden persoonlijk nog benaderd door het bestuur.

Tot slot heeft Erwin Zeinstra een zeer informatieve presentatie gegeven. Hij nam ons mee, achter de schermen van het internationaal voetbal.

Arno heeft de avond afgesloten en alle aanwezigen bedankt voor hun komst.
Het bestuur is blij verrast met zo’n goede opkomst!