De Liesblessure

Wat is het?
Een liesblessure is een verrekking of (gedeeltelijke) scheur van één van de adductoren, de
spieren aan de binnenzijde van het bovenbeen. De blessure treedt meestal op in de
spier-peesovergang of ter hoogte van de peesaanhechting aan het schaambeen.
De meest frequent aangedane spier is de adductor longus.

Liesblessures komen regelmatig voor bij voetbal, doordat de snelle links-rechtsbewegingen, starts en stops en plotselinge richtingveranderingen een krachtige aanspanning van de adductoren vragen. Een belangrijke oorzaak is het snelle wenden en keren om weg te draaien van een tegenstander, waarbij overrekking optreedt als de speler een krachtige afzet maakt.

De klachten zijn een scherpe pijn in de lies of aan de binnenzijde van de bovenbenen. De spieren aan de binnenzijde van het bovenbeen voelen vaak stijf en hard aan. Er is drukpijn aan de binnenzijde van het bovenbeen of op het schaambeen. Ook is het aanspannen van de liesspieren (naar binnen drukken van de benen) pijnlijk. Soms is er enkele dagen na het ontstaan van de blessure een lichte zwelling en blauwe verkleuring zichtbaar. Bij een ernstige blessure is er soms een delle (kuiltje) zichtbaar of voelbaar.

De ernst van de spierscheur wordt uitgedrukt in graden: graad 1, 2 of 3. Graad 1 is een milde spierscheur (slecht 5% van de vezels zijn hierbij beschadigd of gescheurd). Er is een lichte ‘verrekking’ zonder zichtbare scheur (deze is microscopisch klein). Er is geen duidelijk krachtsverlies. Graad 2 is een matige spierscheur, met duidelijke verscheuring van spiervezels en optreden van krachtsverlies. Graad 3 is een totale ruptuur van de spier. Dit komt gelukkig niet zo vaak voor. Herstel kan twee tot twaalf weken of meer in beslag nemen, afhankelijk van de ernst van de blessure en de leeftijd van de speler. Bij spelers boven de dertig jaar neemt de kwaliteit van het weefsel af en duurt het herstel vaak langer. Vooral de aandoeningen van de peesaanhechtingen kunnen soms zeer hardnekkig zijn.

Hoe zorg je voor het beste herstel?
Op het moment dat de ergste zwelling en pijn verdwenen zijn (na enkele dagen tot een week) kun je beginnen met het opbouwen van de belasting. Bij deze opbouw is pijn het signaal om rust te houden. Let op: overschrijd de pijngrens niet, want dat vertraagt de genezing! De opbouw van de belasting verloopt in drie stappen, van licht naar zwaar.
Hoe je deze stappen het beste kunt doorlopen kan je samen met de fysiotherapeut bespreken.
Belangrijk is dat je zo snel mogelijk de juiste adviezen krijgt zodat je zo snel mogelijk weer fit op het veld kan staan.
Maak dus daarom ook zo snel mogelijk een afspraak bij de sport fysiotherapeut.
Samen gaan jullie kijken waardoor je de liesblessure hebt opgelopen. Vaak is het niet alleen de spier die het probleem geeft, maar kan dit ook een probleem zijn van de romp stabiliteit of bv bekkenscheefstand (hier zit je liesspier aanvast).

Bij het eerste gesprek wordt hiernaar gevraagd en gekeken en daarna wordt voor jou een individueel trainingsprogramma opgesteld. Dit richt zich dan niet alleen op de spierscheuring, maar hierbij ga je ook de rompstabiliteit trainen. Na dat je de krachttraining en romp training hebt gedaan wordt in overleg met de fysiotherapeut bepaald of je weer het veld op kan. Mocht dit het geval zijn dan kan je altijd eerst samen met de fysiotherapeut (op bepaalde tijden) een training op het veld doen zodat de fysiotherapeut kan bepalen of je weer kan aansluiten bij je team. Uiteraard wordt er naar gestreefd om de speler weer zo snel mogelijk met het team mee te laten draaien.

Mocht je na het lezen van dit artikel nog vragen hebben of heb je al een liesblessure, maar weet je niet goed wat je ermee moet dan kan je altijd langs komen op het sportspreekuur in Joure. Dit is iedere maandag van 18.00 uur tot 19.00 uur aan de handelswei 2 bij Andringa Fysiotherapie. Mocht je een afspraak willen hebben dan kan je bellen met 0513-416694.

Andringa-fysiotherapie