Algemene Ledenvergadering

Even ter herinnering, vanavond is de Algemene Ledenvergadering!

Voor alle leden van FFS:

Hierbij de uitnodiging voor de Ledenvergadering van 10 oktober aanstaande. We starten om 20:00 uur.
We hopen op je komst!

Hartelijke groeten, Bestuur FFS
Arno Bokma

Kor de Jong

Sietze Leenstra

Laura Hoomans

Geertje Wijnja