Verbouw Kantine

De verbouw van de kantine komt dichterbij.

Wat de financiën betreft, hebben we een toezegging binnen van Stichting Westermeer. Zij subsidiëren ons met een mooi bedrag! € 7.000,- op de huidige totale begroting. Maar als de werkelijke kosten lager zijn, zal hun bijdrage in dezelfde verhouding naar beneden worden bijgesteld.
Helaas hebben we ook een definitieve afkeuring van onze aanvraag bij het VSB fonds. Maar er lopen op dit moment nog fondsenaanvragen bij de Rabobank en het Iepen Mienskipsfuns. De verwachting is dat daar nog wel positief nieuws vandaan komt.
De belangrijkste kostenbesparing zit hem uiteindelijk in de betrokkenheid van onze leden. Door middel van een zelfwerkzaamheden kunnen we namelijk veel kosten besparen! De bouwcommissie komt hier zeker op terug en mensen zullen persoonlijk benaderd worden.

Als de competitie en Super Sunday achter ons liggen, gaan we los met de verbouwing.