Van de bestuurstafel

Beste leden,

 

Terwijl ik dit schrijf lijkt het buiten wel herfst. Veel regen deze dagen, maar desondanks een goed bespeelbaar veld in Vegelinsoord.

Al is er wel rijkelijk zand gestrooid door de gemeente vorige week, het zal uiteindelijk ergens goed voor zijn zullen we maar denken!

Helaas hebben we na de winterstop de E1 niet weer in actie kunnen zien, deze groep jongens wisselt nogal in leeftijd waardoor er eigenlijk aan een D-elftal op groot veld gedacht moet worden, maar daarvoor zijn er te weinig spelers. Er is op vele fronten geprobeerd hier oplossingen voor te vinden, maar helaas blijkt het niet haalbaar, waardoor jongens nu uitwijken naar andere clubs om ons heen.

Al jaren blijkt het moeilijk na de zeventallen een elftal te formeren i.v.m. leeftijden, dispensatiemogelijkheden en aantallen jeugdleden. Zuur voor alle betrokkenen maar op den duur hopen we deze spelers weer te mogen begroeten bij  de senioren, wat ook al jaren blijkt, en toch ook de kracht is van FFS.

Bij heren1 loopt het momenteel ietwat zwaar. Punten worden te weinig gepakt, maar de mogelijkheden zijn er zeker. Wedstrijden kunnen net niet over de streep getrokken worden en het geluk is dan ook niet aan je zijde.

Het artikel maandag in de Leeuwarder Courant over onze hoofdtrainer bij FFS vond ik in eerste instantie geen reclame voor FFS. Bij navraag blijkt dat het wel een erg negatieve verwoording van de verslaggever is na de nederlaag afgelopen zondag.

FFS1 staat nog steeds op de voorlaatste plaats, wat degradatie betekent. Maar de plekken 3 en 4 van onderen komen in de nacompetitie.

Dit is zeker niet onmogelijk voor FFS, maar dan zal er nog wel even door geknokt moeten worden de komende weken. Hou de kop dr voor mannen!!

Nog even een punt van aandacht voor onze leden, de contributie is al een tijdje geleden geïnd, maar leden die een rekening ontvangen, wordt toch vriendelijk verzocht deze op tijd te voldoen. Er zijn verscheidene herinneringen de deur uit gegaan waarvan uiteindelijk ook nog leden na gebeld zijn.

Dit moet niet nodig zijn mensen, en is ook niet netjes ten opzichte van je ploeggenoten/medeleden die wel op tijd betalen.

Ander punt wat onze aandacht verdiend, zijn de sponsoren van FFS. Het einde van het seizoen is niet ver meer weg. Dat betekent dat de meeste teams gezellig met elkaar een uitje hebben. Denk bij de organisatie dan ook aan onze sponsoren! Het is voor alle partijen leuk om daarin gezamenlijk dingen te ondernemen.

Tot slot, om positief te eindigen: Super Sunday staat weer gepland, waar jullie zeer binnenkort meer van zullen horen van de organisatie.

Ook de verbouwing van de kantine komt dichterbij. Na de competitie willen we van start gaan en zullen we, rekening houdende met de SuperSunday, op tijd beginnen om voor de bouwvak de eerste fase(buitenom en indeling) af te ronden.

Met vriendelijke groet van uw voorzitter,

 

Arno Bokma.