FFS Ledenvergadering

Voor alle leden van FFS: 
Hierbij de uitnodiging voor de Ledenvergadering van 10 oktober aanstaande. We starten om 20:00 uur.

We hopen op je komst!

Hartelijke groeten,
Bestuur FFS

Arno Bokma
Kor de Jong
Sietze Leenstra
Laura Hoomans
Geertje Wijnja

Agenda FFS ledenvergadering seizoen 2016-2017

Datum: 10 oktober
Tijd: 20:00 uur
Locatie: Kantine FFS

1. Opening
2. Mededelingen
3. Ledenadministratie & vaststellen contributie
4. Kascontrole
5. Begroting seizoen 2016-2017
6. Stand van zaken verbouw
7. Wijzigingen spelreglement KNVB: Sjoerd Minnema
8. Rondvraag
9. Sluiting