Verslag ledenvergadering

Ledenvergadering FFS 10-10-2016

Op 10 oktober j.l. vond de jaarlijkse ledenvergadering plaats in de vernieuwde FFS kantine.
In dit verslag een samenvatting van de belangrijkste punten en beslissingen die genomen zijn.

Er is veel meer gebeurd dan in eerste instantie gepland was. Dit was hoog nodig en we zijn blij met het resultaat! Dankzij het vele werk van vrijwilligers is dit mogelijk gemaakt. Wat nog rest zijn de bestrating, luifel en nieuwe sloten. Dit wordt nog aangepakt, samen met de betrokkenen.

Ledenadministratie & vaststellen contributie
Het totaal aantal leden op 10-10-2016 staat op 142. Dat zijn 10 minder dan vorig jaar. Wat opvalt is dat we vorig jaar 31 jeugdleden hadden. Dat zijn er nu 14.
Eind vorig jaar hebben een aantal senioren opgezegd maar er zijn dit jaar ook weer nieuwe aanmeldingen voor teruggekomen.
De contributie blijft voor het lopende seizoen hetzelfde als vorig seizoen.
Het bestuur stelt voor de bedragen voor seizoen 2017/2018 ook gelijk vast te stellen zodat we het innen van de contributie op tijd in werking kunnen stellen. Iedereen gaat akkoord. Dat betekent dat de contributiebedragen t/m volgend seizoen ongewijzigd zijn.

De vergadering besluit tevens dat nieuwe leden (die lid worden na het afschrijven van de contributie in september) gelijk betalen zodat de kans op wanbetalers kleiner wordt. De spelerspas wordt dus pas aangevraagd wanneer het nieuwe lid betaald heeft. De vergadering gaat akkoord met zijn voorstel.

Kascontrole & begroting
Beide zijn goedgekeurd door de vergadering.
Het bestuur ontvangt complimenten. Financieel is alles goed voor elkaar!
Een paar opvallendheden:

  • Hoog bedrag aan boetes: € 741,20. Het gaat daarbij om spelers van Heren 1 maar die betalen de boetes zelf dus dat compenseert.
  • De energiekosten zijn met € 1300,- gedaald ten opzichte van vorig jaar! Remco: als het goed is, dalen deze kosten komend jaar nog meer.

Tot slot
Heeft Sjoerd Minnema een toelichting gegeven op de belangrijkste wijzigingen in de spelregels van de KNVB.
En er zijn nog een aantal vragen tijdens de rondvraag en vervolgens sluit de voorzitter de vergadering.
Mocht je behoefte hebben om het complete verslag van de ledenvergadering in te zien, neem dan gerust contact op met de secretaris via secretaris@ffs-vegelinsoord.nl.