Van het projectteam

Ook de afgelopen maand zijn weer een aantal mooie ontwikkelingen gerealiseerd. Ook zijn er nog zeker een aantal aandachtspunten.

Administratie

Gebleken is dat de contributie inning nog niet helemaal vlekkeloos loopt. Een verhoudingsgewijs redelijk groot deel van de leden moet nog betalen. Inmiddels is hier een herinnering naar toe gegaan. Als betaling achterblijft wordt hier binnenkort ook nog over nagebeld. Administratief loopt alles nu naar behoren. De boekhouding is ‘bij’ en resultaten zijn zichtbaar. Zonder op feiten vooruit te willen lopen lijkt het erop dat dit seizoen financieel naar behoren kan worden afgesloten.

Sponsoring

Het in de storm gesneuvelde doek van Doppio en Eijgen financiële dienstverlening is gerepareerd. Dit wordt binnenkort opnieuw opgehangen. Nu in de hoek van het veld op een lagere positie. Hier zal het doek minder wind vangen. Arjen Huitema heeft toegezegd Klaas de Graaf te willen ondersteunen bij de bordsponsoring. Een mooie aanvulling! Verder ontvangt iedere nieuwe teamsponsor vanaf heden ook een officieel sponsoraanbod. Hierin is opgenomen dat, naast vermelding op kleding en tassen, de sponsor ook op meerdere manieren onder de aandacht van de leden gebracht wordt. Hiervoor betaalt de nieuwe sponsor na het eerste jaar een geringe vergoeding. Verder zijn alle reclameborden nagelopen en waar nodig in orde gebracht. Ook zijn alle e-mailadressen van de boeren-sponsors verzameld. De boeren lopen vanaf deze nieuwsbrief ook mee in de mailing.

Kantine

De organisatie rondom de kantine loopt goed. Ook de leden krijgen steeds meer beeld over de gang van zaken. Kantinediensten en kasbeheer loopt steeds beter. De eerste financiële analyses duiden op een gezonde marge. Soms zie je leden nog wel eens onwennig kijken als er direct afgerekend moet worden. Toch geldt voor iedereen: ‘betalen als je bestelt!’ Dit is de enige manier op grip te houden. Het kantinebeleid heeft iedereen via de mail ontvangen. Ook is dit op de website vermeld. Aandachtspunten is op korte termijn het realiseren van een stabiele en betaalbare internetverbinding. Verder is het abonnement met Fox Sports opgezegd. Het maandelijkse tarief hiervoor (€ 100) was te hoog in verhouding tot het gebruik.

Ledenadministratie

Nadat Erika heeft aangegeven dat dit haar laatste seizoen als secretaris is, heeft het projectteam en het bestuur hard gezocht naar een goede opvolger. We zijn blij dat Geertje Wijnja heeft aangegeven dit vanaf volgend seizoen over te willen nemen. Dit moet uiteraard nog via de ledenvergadering bekrachtigd worden. Toch draait Geertje inmiddels al via de zijlijn mee. Zodat de overname straks vlekkeloos kan lopen. Verder is de hele gang van zaken omtrent aan- en afmeldingen en overschrijving helder beschreven. Ieder lid heeft dit al via de mail ontvangen. Ook is dit op de website terug te vinden. Het is ook goed om te melden dat hier de navolgende verandering in is doorgevoerd: ieder lid dat zich gedurende het seizoen aanmeldt betaalt het volledige contributiebedrag als aanmelding plaatsvindt voor 1 januari. Bij aanmelding na 1 januari wordt 50% van de contributie in rekening gebracht. Deze regeling gaat in met ingang van het seizoen 2015 – 2016.

 

Clubgevoel en communicatie

Het hele traject van ‘communicatie’ loopt nu een bijna een half jaar. Het is goed te weten hoe de leden dit tot nu toe ervaren. Zodat dit daar waar nodig voor het komende seizoen verder geoptimaliseerd kan worden. Daarom wordt in juni een enquête onder alle leden en sponsors uitgezet. Verder wordt de commissie voor Super Sunday geholpen met de communicatie rondom de dag.