Van de bestuurstafel

Beste FFS-leden,

Voor jullie al weer een nieuwsbrief van FFS,  de maand vliegt om, een maand waarin ook weer veel ontwikkelingen bij FFS tot stand zijn  gekomen.

In samenspraak met de projectgroep en veel vrijwilligers wordt er hard gewerkt aan dingen te optimaliseren binnen de club, maar zeker ook op en rond de velden wordt er al een beetje voorgesorteerd op het feit dat sportclubs in de toekomst meer onderhoud voor eigen rekening moeten nemen, er is al veel snoeiwerk verricht en zaterdag 18 april is er weer de “grote schoonmaakdag” op het FFS-terrein. Hierbij wil ik ook een beroep doen op alle leden, om zaterdag te komen helpen vanaf 9.00 uur, om zo na een bakje koffie even de handen uit de mouwen te steken en onze sportaccomodatie er weer op en top uit te laten zien. Vele handen maken immers licht werk!!

Ook is er al een SuperSunday geweest op ons nieuwe veld, het weer en het veld liet het een weekend toe om alle vier de teams op één zondag  een thuiswedstrijd te laten spelen, wat betekende dat er na het 1e zelfs nog een wedstrijd werd gespeeld, gelukkig kon alles voor het intreden van de duisternis worden afgehandeld wat resulteerde in een geslaagde zondag in Vegelinsoord.

Verder wil ik nog even in gaan op de verbouwplannen van de kantine zoals die vorig jaar in eerste instantie in gang waren gezet, we hebben het idee om een bouw-commissie op te zetten om deze plannen weer op te pakken. Als bestuur willen we in nauwe samenwerking met een dergelijke commissie proberen het idee tot uitvoering te brengen.

Het bestuur zal proberen een commissie samen te stellen, maar een ieder die hier zijn inbreng in wil en of kan geven kan zich natuurlijk altijd melden bij het bestuur.

Het is al lange tijd het onderwerp van gesprek bij de club en hopelijk kunnen er binnenkort eens spijkers met koppen worden geslagen.

Rest mij nog te zeggen, veel leesplezier in deze nieuwsbrief!

Met vriendelijke groet,

Arno Bokma (namens FFS bestuur)