Projectteam ‘Een duidelijke visie’

Vanaf de vorige ledenvergadering is het projectteam samen met het bestuur ‘vol gas’ aan de slag gegaan zaken bij FFS beter op de rit te zetten.
Onderstaand kun je lezen welke vorderingen de afgelopen maand gemaakt zijn.

Ledenadministratie

De eerste doelstelling die we ons zelf opgelegd hebben is alle zaken meer inzichtelijk te maken. Rixt Minnema heeft samen met Erika van den Brink de ledenadministratie opnieuw opgezet. Sportlink (het officiële systeem van de KNVB) is hierbij leidend. De contactgegevens van alle leden, zoals mailadressen, zijn toegevoegd. De status is dat nu alle jeugd- senioren- en niet spelende leden compleet geregistreerd staan. Voor eventuele mailingen aan leden kan nu direct vanuit sportlink het juiste bestand aangemaakt worden. Daarnaast is er nu optimale grip op de contributie-inkomsten. In februari zal de contributie van het seizoen 2014 – 2015 geïncasseerd worden. Natuurlijk krijgt iedereen hiervan van te voren bericht.

Sponsoring

Klaas de Graaf heeft veel energie gestoken in het compleet maken van de sponsoroverzichten. Deze zijn onderverdeeld in teamsponsors, balsponsors en bordsponsors. Hierbinnen is de groep ‘boeren’ apart benoemd. De sponsorbedragen zijn bekend per sponsor. Facturering van de sponsorbedragen is nu een eenvoudige zaak. De grip op de betaling van de sponsorfacturen is nu waterdicht.

Kantine

De kantinecommissie is inmiddels ‘in oprichting’. Ypke Bouwhuis heeft inmiddels Sietze Leenstra, Remco Adema, Peter Mulder en hemzelf bereid gevonden in de commissie plaats te nemen. Als commissielid ben je verantwoordelijk voor de kantine in het weekend wat aan jou wordt toegewezen. Daarnaast optimaliseert de kantinecommissie het verdere kantinebeleid. Het systeem met de enveloppen die je in de kluis stort en direct ook aan Ypke digitaal doorgeven van het gestorte bedrag werkt inmiddels goed.

Boekhouding

Er wordt veel energie gestoken in het nabellen van nog openstaande facturen. Hier worden mooie slagen gemaakt. Daarnaast is Jan Groothoff – alvast samen met Laura Hoomans – druk bezig hoe de handmatige boekhouding van het seizoen 2013 – 2014 zo voorbereid kan worden dat dit vanaf dit seizoen in het officiële boekhoudprogramma van de KNVB (Sportlink) gevoerd kan worden. De beslissing is ook genomen dat de komende seizoenen de administratie van de club goedgekeurd wordt door een onafhankelijk administratiekantoor.

Communicatie

De nieuwsbriefredactie is inmiddels compleet. Esther Leenstra zorgt er voor dat ook de jeugd van FFS de maximale aandacht krijgt. De redactie draait op volle toeren. Deze tweede nieuwsbrief en de uitnodiging voor de bijzondere ledenvergadering zijn hier een goed voorbeeld van.

Daarnaast is de commissie voor de gezellige avond van 14 februari druk bezig met de organisatie. Irma Karsten, Geeft de Graaf, Jappie Veenstra, Nico Pijlman en Sietze Leenstra zijn er van overtuigd dat het een prachtige avond gaat worden. In deze nieuwsbrief lees je de laatste update.