Zaal Dames 1

Dames 1 zaal


Vrouwen FFS zaal

Bovenste rij v.l.n.r.: Marianne Bosma, Annet Lieuwes, Elisabeth Dijkstra, Sytske v.d. Meer, Laura Hoomans.

Onderste rij v.l.n.r.: Erika v.d. Brink, Rixt Minnema, Fintsje Brander, Ramona Kramer.

Op de foto ontbreken Helga Neuenschwander en Laura Jellema.

 • Sytske van der Meer
  Fintsje Brander
  Marianne Bosma
  Ramona Kramer
  Helga Neuenschwander
  Erika van den Brink
  Lauro Hoomans
  Rixt Minnema
  Elisabeth Dijkstra
  Annet Lieuwes
 • Geen.
 • Geen.