AED- Cursus Sethage

Herhalings cursus

Heb je de basis cursus al eens gevolgd en wil je graag een opfris cursus?
Geef je dan nu op voor de herhalings cursus op maandag 14 april om 19.30
uur in “De Sethage”.

Datum: Maandagavond 14 april 2014
Plaats: Sethage te Vegelinsoord
Aanvang: 19.30 tot 20.45 uur
Kosten: 10,00 euro

Basis cursus

Heb je nog niet eerder een reanimatietraining gevolgd dan bieden we de
mogelijkheid om op dinsdag 15 april de basiscursus te volgen.
Datum: Dinsdagavond 15 april 2014
Plaats: nader te bepalen
Aanvang: 19.30 tot 21.30 uur
Kosten: 20,00 euro
Inhoud cursus

In de praktijkgerichte cursus van de NRR Nederland komt onder andere aan
bod: Theorie (power point) en praktijk oefenen op pop met AED.
Na afl oop van de cursus is het mogelijk dat de deelnemers een certifi caat van
het NRR ontvangen. De kosten voor de aanvraag van het certifi caat zijn 7,50.
euro. Dit certifi caat is 2 jaar geldig. Wil je geen certifi caat maar alleen een
cursus volgen dat kan natuurlijk ook.
Aanmelden

Geef je op voor donderdag 10 april bij Carla Dijkstra, telefoon: (0513)
67 10 80 / (06) 13 78 33 95 of mail naar carladijkstra2@gmail.com onder
vermelding van herhalings cursus of basis cursus.
De cursus wordt gegeven door Douwina Pijlman en Edwin de Jong
NRR-gecertifi ceerde instructeurs. Beide werkzaam in de Tjongerschans
te Heerenveen.
Met hartelijke groet,
Carla Dijkstra namens Plaatselijk Belang Vegelinsoord
Reanimatie training met AED
in Vegelinsoord